יסודות האנימציה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות האנימציה

קוד
7975001
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יקנה הבנה ומיומנות בסיסית בעקרונות האנימציה: תזמון, ניתוח תנועה ותרגול שיטות עבודה באמצעות תרגילי יסוד. הקורס יעסוק במרכיבי הליבה של המדיום: יצירת אשליית תנועה באמצעות שימוש בחומר על ציר הזמן. במקביל לסדנה המעשית תתקיים סקירה היסטורית בה ננתח סרטי אנימציה נבחרים.