הרשאה להשראה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הרשאה להשראה

קוד
14269
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

קורס שבא לתת ולקבל השראה, לחקור את ה״השראה״ כמושג המתייחס לפעולה של גילוי והתגלות, בין אדם לאדם ובין אדם לנשגב ממנו. ננסה לעקוב אחרי מקורות השראה גלויים וסמויים באמנות, ברוח, בתרבות ובחיים בכלל, ולתפוס אותם בזנב. הקורס יתנהל כסטודיו פעיל, בו לצד קריאה בטקסטים ודיון יעבדו הסטודנטים על תהליך אישי, מובנה ומונחה, המחבר בין מקורות השראה שונים לבין תהליך היצירה שלהם. התהליך יחל באיסוף חומרים שמקורם במציאות אקטואלית, ביוגרפית, היסטורית, תרבותית , אינטלקטואלית, אזוטרית וכן הלאה. לאחר מכן נכנס לשלב מחקרי שיעמיק את ההכרות שלנו עם מקורות ההשראה, ולבסוף נעביר את כל אלו תהליכים של הפשטה, זיקוק וטרנספורמציה עד לכדי שפה אומנותית אישית. במקביל לעבודה האישית, הקורס ישים דגש על שיתוף בין חברי הכתה, המהווים בעצמם תנאי הכרחי למוליכות של הפרייה הדדית והצטברותה.