צילום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום

קוד
1040
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

לימוד תשתית בכל הקשור לאמצעים הטכנולוגיים, לשימוש בציוד צילום אישי ומחלקתי ויישומם של כל המרכיבים בהתנסות מעשית- לצד פיתוח עבודה אישית מתמשכת ומעמיקה בצילום. היכרות עם סדנת הצילום הבסיסית, ה מוקדשת לבניית תשתית טכנולוגית ויישומית משותפת.
התרגילים
השונים שיינתנו במהלך הסמסטר, נועדו לחיזוק השליטה במצלמה ככלי העיקרי בעשייה הצילומית, ולהיכרות עם תהליכי עיבוד תמונה במחשב ברמה ראשונית להדפסת תמונות. בנוסף, היכרות עם מושגי יסוד בתולדות הצילום ושפת הצילום באמצעות הרצאות והצגה של עבודות שונות של אמני צילום רלוונטיים. נבחן אופני הגשה, תפיסת חלל ותצוגת עבודות,  מתוך התייחסות לנושאי העבודה, לפורמט, ליחס לצופה ולתנאי התצוגה.