אני פסל - האוטונומיה של האובייקט | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אני פסל - האוטונומיה של האובייקט

קוד
145299
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

בעשורים האחרונים מדיום הפיסול הפנים לתוכו באופן כמעט טוטאלי את מושג ההצבה. לעתים נדמה שעתיד הפיסול להיבלע כליל ברעיונות של חלל, ושכבר לא ניתן לחשוב את האובייקט הפיסולי כישות אוטונומית, אלא רק כאלמנט מתוך מערך גדול יותר בדמות הצבה או מיצב. באמצעות התנסות בתרגילים קצרים וארוכים לצד עיון בגופי עבודות וטקסטים היסטוריים כמו-גם עכשוויים, ננסה לבחון את שאלת האוטונומיות של האובייקט דרך תתי נושאים כגון: פאנפסיכיזם ואנימיזם, חפץ מול פסל, חד פעמיות מול שכפול, ה-ready made אל מול ה- custom made ועוד. מתוך עשייה חומרית שתנוע על טווח רחב בין עבודה ידנית לתעשייתית, נברר כיצד החלטות פיסוליות יסודיות כגון חומר, קנה מידה, מסה ועוד מנסחות את הגמישות או הנוקשות, ההיטמעות או הנפרדות של הפסל בבואו להיפגש עם העולם.