עָרבִיוּת: אתיקה ופוליטיקה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עָרבִיוּת: אתיקה ופוליטיקה

קוד
16689
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יעסוק בשאלות של זהות ובמיוחד בשאלת הביטוי האמנותי והיצירתי מול הרקע האישי - הדתי, הלאומי, המגדרי והשפתי. נתבונן יחד בגבולות חופש הפעולה וברגישויות ובמורכבויות העולות בסביבות בהן פועלים אמנים ויוצרים במרחבים השונים - אלו הפיזיים ואלו הרגשיים או התרבותיים. באופן מיוחד נתמקד בשאלות אותן מנסים לברר אמנים פלסטיניים וערבים באמצעות ודרך יצירותיהם: מהן הדאגות האסתטיות, מהן המורכבויות הקונספטואליות, החברתיות והפוליטיות של אמנות פוליטית וכיצד ניתן לבסס פעולות לגיטימיות במרחב המציאותי בשדה המקומי ובשדה העולמי. באמצעות שיחות פתוחות, שאלות מאתגרות ושיח ביקורתי, נלמד לקרוא ולהבין דימויים חזותיים; כיצד להסתכל על אמנות ,לפתח שפה ביקורתית ולחדד את כושר הדיבור, ההבעה וההתנסחות על היצירה האישית של כל אחת ואחד מן המשתתפים.

במהלך הקורס הסטודנטים ייחשפו לאמניות ולאמנים הפועלים במזרח התיכון ובעולם, למוסדות אמנות, לאוצרים, לתערוכות מרכזיות וחשובות; והוא יכלול סיורים בגלריות ובמוזיאונים.