חידושים והמצאות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

חידושים והמצאות

קוד
16919
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

תהליך יצירה הוא מבנה סינגולארי הקורא לקשב רב מול מגוון מופעים וגילויים: השראה, הבחנה, חקירה, הרגל, טעם, רצון, דחף, 

ביצוע וכו'. יוצרים הפועלים כיחידים או בקבוצות מנסחים אופנים אלו לאורך חיי היצירה שלהם. בקורס זה, הפתוח לכלל אופני 

היצירה (החזותית, הפלאסטית, הטקסטואלית) ולפרקטיקות של יחיד ושל קבוצה, נבקש לעמוד על רגע החידוש וההמצאה: למקם 

אותו, לדובב ולמשמע אותו. במהלך הסמסטר נבצע תרגילים כיתתים לצד תרגילי בית ונעקוב אחרי תהליכי היצירה הפרטניים של 

הסטודנטים. הסטודנטים יתבקשו להציג את עבודותיהם ואת מקורות העשייה וההשראה שלהם תוך מתן דגש על גילויים וחידושים והמצאות בתהליך כולו. 

תוצאות למידה - יכולת התבוננות, חשיבה פרשנית, פיתוח שפה חזותית מקורית עצמאית, אדפטיביות ואחריות.