ראש בקיר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ראש בקיר

קוד
13939
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יתמקד בניסוח 'עולם' ובמחשבה על תמהילים אפשריים להצבה על קיר או רצפה. נכיר גישות שונות ותפיסות של חלל בשדה האמנות העכשווי וההיסטורי. נשים דגש על עבודה מעשית רצופה ועל שיח ביקורתי. נברר מה עובד ולמה: נטיל ספק בהחלטות; נתרגל מבט קר ומנותק מסנטימנטים; ננסה לבחון החלטות ובחירות מעמדה אובייקטיבית; מה מגדיר חריגה וכיצד ניתן לעבוד או לקחת בחשבון חריגה וזרות ביצירת האמנות.

נגדיר מראש מרחב לפעולה שיאפשר לכל אחד ואחת עבודה אינדיבידואלית ואינטואיטיבית תחת נושא/ים דחופים. עבודה תוביל לעבודה. נהיה ערים לתהליך ולשיבושים שיכולים לצוף ולפתוח עבורנו ערוצי פעולה חדשים ובלתי צפויים. נעבוד עם הצטברות הדברים ונשכלל את אותו 'עולם' באמצעות צירופים וניסיונות הצמדה מתוך המאגר המצטבר. נתמסר לתהליך המוגבל למשך סמסטר. נבחן את היחסים והמשמעויות שיכולים להיווצר על ידי הצמדה של מדיומים שונים. ונלמד להיות בעמדה כפולה - זו של היוצר וזו של העורך - נשאל מה מוביל אותנו בהחלטות: אילו קולות צפים בתהליך הבחירה, כיצד נוכל לזכך את המהות וכיצד נכיל את הספק והביקורת הבלתי פוסקים הכרוכים בתהליך. הקורס מאפשר בחירה חופשית במדיום היצירה.