סדרת מאסטרים אורחים (קורס מרוכז) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדרת מאסטרים אורחים (קורס מרוכז)

קוד
16119
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
בשעה 10:00 - 17:00

תרגילים פשוטים ברישום לתלמידים מתקדמים

קורס מרוכז בחופשת הסמסטר (בתאריכים 18-22.2.2024)

 

רישום הוא עבור האמנויות הפלסטיות מה שמתמטיקה היא למדעים. הוא היסוד הרעיוני, הוא דרך החשיבה - והוא הרבה מעבר לכלי טכני. הקורס, שנכתב במקור עבור מתמטיקאים, יעסוק באמצעות תרגילים מעשיים - שעשויים להיראות פשוטים מאוד במבט ראשון, אך יסתברו כמורכבים ומאתגרים, ככל שנעמיק בהם - בניסיון להבין את יסודותיו הבסיסיים ביותר של הרישום, במישור המעשי כמו במישור הקונספטואלי. נעסוק ונחקור באמצעות הסתכלות ובעזרת הכלים הפשוטים ביותר: עפרון מחק ונייר. המפגשים יתקיימו במשך ארבעה ימים בקמפוס התואר השני של בצלאל בתל אביב ופעם אחת בסטודיו בחולון.