נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
14729
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 12:00

קורס המבוסס ברובו על תהליכי עבודה ושיחה אישית עם הסטודנט.ית.

הקורס ילווה את המשתתפים.ות בעבודת הסטודיו שלהם באופן פרטני, במחשבות שלהם.ן  ויבנה איתם מתווה עבודה סמיסטריאלי על מנת להוציאה אל הפועל.

מטרת המפגש היא להבין באופן יסודי מה מאפיין את חיפושכם.ן ויצירתכם.ן, להדגיש את הצדדים המעניינים, לחשוב כיצד ניתן לפתח אותה ובמה מוטב להתרכז במהלך הסמסטר.

בכדי שתושג מטרת המפגשים, על המשתתפים להיות מחוייבים לתהליך שהשיחה בונה. לעיתים כרוך הדבר בקריאת טקסט או העמקת הכרות עם אמנים.ות רלווטיים.יות, מלבד עבודת הסטודיו השוטפת.

יתכנו מפגש או שניים משותפים, במהלך הסמסטר, במידה ויהיה רלוונטי להעלות עניין ולפתח שיחה בהקשר קבוצתי.