סדנה מעשית אינטנסיבית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה מעשית אינטנסיבית

קוד
14249
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

סדנה מעשית אינטנסיבית תתקיים מחוץ לבצלאל במשך 4 ימים רצופים (כולל שלושה לילות). הסדנה תעסוק בפיתוח פרויקטים אישיים או קבוצתיים. הסדנה פתוחה לכל המדיומים וצורות העבודה. לקראת הסדנה נקיים שלושה מפגשי הכנה בבצלאל במהלך סמסטר א'. הסדנה כרוכה בתשלום של 350-400 ש"ח עבור לינה ואוכל.