נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
12339
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

נקודת המפגש מיועדת לעשייה בכל סוגי המדיות ואופני העשייה. היא תעקוב אחר פרקטיקות העבודה של הסטודנטים, על מרחב היצירה (סטודיו) ועל אתר ואופי התצוגה.

על הסטודנטים להופיע למפגש שיחה בתחילת הקורס ולאחריו לארבעה מפגשים אשר מתוזמנים לאורך הסמסטר ומשרתים מעקב אחר תהליך היצירה, על הרגלים, הישגים, משברים וכו'.