האנטומיה של הגוף המאגי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

האנטומיה של הגוף המאגי

קוד
11929
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הדחף לחקור את הגוף, לראות אותו כשלם מחד ולפרק אותו לחלקיקים, לקדש אותו ולבתר אותו מגיעים עד לשורשיו של הזכרון האנושי. מקור המילה אנטומיה, ביוונית, היא חיתוך. מדע האטומיה קיבל את השם מהנתיחות שבוצעו במתים על מנת ללמוד את גוף האדם.

מיפוי הגוף, חיתוכו וייצוגו הם תלויי תקופה ותרבות ואמנים, לדורותיהם, מהווים מוליך פעיל ורב עצמה, בין השקפות עולם פילוסופיות, רפואיות - טיפוליות, ודתיות וגם מיסטיות ומאגיות. לצד התפיסה המערבית הסקופית מתקיימות תפיסות אנטומית המתייחסות לגוף האנרגטי ולאברי חישה נסתרים. כל אלה מסמנים ספקטרום עצום של תפיסות - משתלבות וסותרות של יחסים בין הגוף להכרה ולמקומם של אלה ביקום.

הצומת הזו המושפעת ומשפיעה כל כך, הקושרת את מעשה האמנות עם מגוון כה רחב של תחומי עשייה וידע, תהיה הטריטוריה בה נחשוב ונעבוד בקורס זה. נפרוש רחבה של ייצוגים אנטומיים, נפרק ונבנה גופים ונחקור את האופן בו ההכרה, האמנות והשפה משפיעות על ההבנה שלנו כגוף ואת עצמנו כגוף.

משתתפות.י הקורס יהיו שותפות.ים טבעיות.ים בסימון השבילים והדגשים במרחב המחשבתי והיצירתי שנפתח.

הציר המעשי בקורס יהיה פרוייקט אישי, הפתוח לעבודה בכל המדיומים, לאורך הסמסטר ישתפו המשתתפות רעיונות ותהליכי עבודה לקראת אירוע מסכם שיתקיים בסוף הסמסטר.