נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
14819
שעות אקדמיות
15
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 9:00 - 10:00

נקודת המפגש מציעה ליווי ושיח מעמיקים המבוססים על חמישה צירי עבודה מרכזיים.

צירים אלה נוסחו ותורגמו למודל הנחייה ייחודי לכל יוצר ומהווים תשתית ובסיס הכרחיים לשיח וליווי מלא של הסטודנט בתהליך עבודתו בכל תחום ומדיום. במהלך המפגש האישי תינתן קריאה והנחייה מעמיקה שתתייחס הן לאופן העבודה הספציפי של כל יוצר והן לתוכן העבודה עצמה ומיקומה בקונטקסט רחב יותר.

במרחב שיחה זה נלקחת אחריות הדדית של המנחה והתלמיד המנסחים ביחד מחויבות מלאה למסלול העבודה המשותף על כל רבדיו. במהלך תהליך ההנחיה יוצע שיתוף מלא של מנחת הסדנה בתהליכי העבודה בסטודיו בתל אביב ובברלין , משלב העבודה הגולמי והראשוני לשלב עבודה מנוסח יותר הנחשף במרחב הציבורי.