בוץ, מופע ותודעה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בוץ, מופע ותודעה

קוד
13309
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

צלילה חופשית ללא בלוני חמצן אל יחסים חושיים חדשים עם חומר אורגני-בוצי, קולות וחומר מסונטזים, אור ופיקסלים; מסע אינטרוספקטיבי, מרובה נקודות פוקוס, הפורץ את אטמוספירת הזהויות ומחווט מחדש קשרים בין תודעה לפעולה.

הקורס מציע סביבת עבודה, מחקר ודיון ותמיכה למעוניינות להתנסות ולהתעמק ביצירת מערכות המשלבות פיסול, מדיה, טקסט ומופע.

נתמרן בין סדנאות מעשיות בפיסול בחימר, חומריות של סאונד צילום-וידאו לבין דיונים שיצליבו תחומי דעת רבים הנוגעים ליחסים בין תודעה, חישה מדיה וחומר וכמובן, לאופנים ולמיקומים בהם מתאים לחשוף את העבודה ברבים.