נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
12209
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

מספר מפגשים אישיים במטרה ללוות את הסטודנט בגיבוש המהלך היצירתי סביב התהוות יצירת האמנות.

מטרת המפגשים לעקוב יחד אחר דרכי חשיבה, פעולה וביצוע של הסטודנט מול מגוון אפשרויות אותן נבחן יחד.

בקורס יינתנו תרגילים ומשימות בית בהתאם למהלך האישי של הסטודנט. בתחילת ובסיום הקורס יתקיימו מפגשים קבוצתיים .