נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
12039
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

תכנית הלימודים תיבנה באופן שלבי ומצטבר של רכישת מיומנויות, ידע, התנסות, ופיתוח כלי ביקורת ופרשנות, בדגש על איתגור, הנחות יסוד ובחינת גבולות המדיומים השונים. באופן הדרגתי, יחל מהלך של אינטגרציה בין הכלים שנרכשו במטרה לאתגר אופני חשיבה ופעולה שונים ומגוונים, מתוך מחשבה כי דמותו של בוגר המחלקה בעת הזו היא דינמית, משוכללת ורב־תחומית, והוא עתיד להחזיק ביכולות מגוונות. ההנחייה תתנהל במסגרת של פגישות אישיות ואחת לחודש פגישה קבוצתית לכל הכיתה.

אחת לחודש סטודנטים יגישו פרויקט או גוף עבודות לדיון כיתתי בו חלה חובת נוכחות.