צילום, הדפסה, חלל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום, הדפסה, חלל

קוד
16819
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הבית והיקום, העצום הפנימי, הקונכייה, הדיאלקטיקה של הפנים וחוץ, הם מקצת מדימויי החלל שהפילוסוף גסטון בשלאר מציע בספרו "הפואטיקה של החלל". הקורס הנו סדנא שתתבסס על חקירה של דימויי החלל המופיעים בספרו, שממנו נקרא קטעים ושתהווה נקודת מוצא גם לעבודה דרך תפיסות חלל אחרות.  נבחן את הדרך שעושה הדימוי המצולם החל מהופעתו כדבר קונקרטי, דרך התגלמותו כצילום בקובץ דיגיטלי, התגלגלותו לצילום מודפס על גבי נייר ועד הצבתו בחלל התצוגה. בקורס נדון באופני התצוגה של הצילום ונבחן את שילובו עם מדיות אחרות באמנות כמו למשל פיסול ורישום.

הקורס יכלול סדנת צילום סטודיו בה הסטודנטים יתנסו בפרקטיקות של צילום הכוללות תאורה מלאכותית, בימוי (staging) והצבה. תנאי מוקדם לקורס זה הוא קורס בסיסי בצילום, וידע בסיסי בתוכנה לעיבוד תמונה.