נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
12179
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

ההנחייה מתמקדת בהדרכה אישית. מטרת המפגשים היא ללוות, לתמוך ולפתח את עבודתם של הסטודנטים. מבחינה רעיונית ננסה למקם את העבודה בשדה האמנות, ולבדוק הקשרים שונים הנוגעים אליה. ננסה להבין ולחדד את 'מטרות העבודה' מה היא רוצה לעשות בעולם, מנקודת מבטו של היוצר. המפגש הראשון בכל סמסטר הוא מפגש משותף.