רישום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רישום

קוד
1030
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

קורס בסיסי ברישום. הקורס כולל הכרות עם מגמות עכשוויות ברישום ויעסוק בין היתר, ברישום כמדיום אוטונומי וברישום כאופציה תקפה ומעניינת ליצירה דינמית. הסטודנטים יתנסו במהלך הקורס בתהליכים שונים, קצרים וארוכים, ברישום פעולות ובהתנסויות בתחום הרישום באמצעות תרגילים שונים. התרגילים ישמשו כבסיס להיכרות ולהבנה של הרעיון הרישומי. נתמקד ביסודות הרישום ובבנייה של קומפוזיציה, ביחסי גודל, בפרספקטיבה, בטונאליות ובמרחק מן האובייקט או הרעיון המצויר - כל זאת באמצעות תרגילים שונים, כמו טבע דומם ורישום מודל. יושם דגש על רישום כפעולה, רישום כהחתמה או ככלי המרחיב את גבולות הגוף.