נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
14909
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס מציע הזדמנות לליווי אישי, לשיתוף מחשבה ולדיון סביב תהליכי החשיבה והיצירה של הסטודנט בסטודיו. זוהי אפשרות לבחון את סביבות התוכן המניעות את העבודה, את הדרך בה מתגלמת עבודת האמנות מתוכה ואליה, את יחסי הגומלין בין העבודה האישית לשדה האמנותי התרבותי והפוליטי. במהלך הקורס יתקיימו 4 מפגשי הנחייה אישיים. בנוסף, יתקיים מפגש קבוצתי בפתיחת הסמסטר.