נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
12019
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

פגישות הנחייה אישיות התומכות בטוויית דרך אישית בתוך המגוון הרחב שמציעה המחלקה לאמנות.

נחתור לשכלל את האופן בו הרכיבים הביוגרפיים נפגשים עם היכולות, נטיות הטעם ותחומי העניין האישיים ונחפש ״חברים״ חיים ומתים, שסימנו מסלולים שכדאי לנו לבדוק.

נקדיש מחשבה למערך (סט-אפ) התואם את האופן בו נכון לנו לעבוד, נפתח דרכי התמודדות עם הפרעות וגורמים שיש בהם לעקב ולחבל בתהליכי היצירה. נרחיב את המודעות ונחתור לבהירות ביחס למניעים שלנו כמו גם לצרכים ולתביעות שמעמידים הפרוייקטים עליהם אנחנו עובדים.

העבודה לקראת תערוכת הסיום תסמן את גבולות זירת הפעולה שלנו. וההזמנה היא להשתמש במפגשים כנקודת איסוף ועריכה של תהליכים, הצטברויות ורעיונות.

באמצע הסמסטר נקיים שני מפגשי הגשה כיתתיים שמטרתם הנחכת כיווני עבודה לקראת תערוכת הסיום.