רישום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רישום

קוד
1031
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס כולל הכרות עם מגמות עכשוויות ברישום ויעסוק בין היתר, ברישום כמדיום אוטונומי וברישום כאופציה תקפה ומעניינת ליצירה דינמית.

בסמסטר השני נתמקד בתרגילים הפורמים את התפיסה הרישומית קונוונציונאלית לטובת חשיבה קונספטואלית, ניסיונית, חווייתית ואישית.

הסטודנטים יתנסו במהלך הסמסטר בתרגילים המציתים את הדימיון, בהרחבת החשיבה אודות הרישום; הקשר בין הרישום לפיסול, להדפס ועוד. הסטודנטים יבנו אינסטרומנטים להרחבת כלי עבודה.

האינסטרומנטים יהוו אקסטנציה לגוף ויאפשרו פעולה אחרת של רישום, רישום שהוא אינדקסיקאלי, ג׳סטה גופנית.

רישום כהצעה חדשה ורעננה המתכתבת עם הפיסול והקולאז׳. רישום היוצא מגבולות הנייר ורישום ההופך לתלת מימד.