רבדים דיגיטליים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רבדים דיגיטליים

קוד
12639
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

המונח מציאות מרובדת (AR - Augmented Reality) מתייחס לאמצעים טכניים שונים המאפשרים לנו לספק למציאות (במקרה זה המידע המגיע מהמצלמה) שכבות מידע והקשר נוספות, הקורס יתמקד בגישה זו בניסיון ליצר תגובות דיגיטליות לגוף מקום וסימן, מרחב ביניים בו ניתן להגביר, לתחום וללוות אספקטים במציאות המצולמת אותה אנו פוגשים דרך מכשירים שונים. הקורס יספק היכרות עם סביבת פיתוח ייעודית וילווה פיתוח של פרויקט אישי/זוגי שיתמקד ביצירת שכבות העוטפות רגע במציאות.