קורס בחירה: ללמוד מהעיר הערבית: ירושלים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה: ללמוד מהעיר הערבית: ירושלים

קוד
70163
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 11:30

הקורס יתקיים בשיעורים כפולים, החל משבוע 7 עד סוף סמסטר