קורס בחירה: מידע, ידע ומדע אזרחי: מבוא לאדריכלות אזרחית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה: מידע, ידע ומדע אזרחי: מבוא לאדריכלות אזרחית

קוד
70152
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 11:30

יחידת הלימוד והמחקר לאדריכלות אזרחית עוסקת מזה 10 שנים ביחסים רבי-הפנים שבין ה"אדריכלות" וה"אזרחות" מתוך מטרה לבחון, לפרש ולהרחיב את התנאים, הכוחות והתשתיות בבסיס האפשרות לקיום-במשותף, את האמצעים ליצירתם ואת הופעתם במציאות. מתוך הנחת-מוצא לפיה כלל הפעולות האדריכליות - מחקר, עיצוב ותכנון - מתקיימות בשדה הטכנולוגי-כלכלי של התרבות והפוליטיקה, מבקש קורס המבוא להניח תשתית מושגית וטכנולוגית למחקר אזרחי. הקורס יעניק מיומנויות וכלים לאיסוף מידע, ניתוח ובניית ידע אזרחי רלוונטי לעיצוב ולתכנון, ויציע בחינה ביקורתית של הנחות היסוד והאידאולוגיות שבבסיס טכנולוגיות המידע וצורות הידע המקובלות.

המפגשים בקורס ישלבו לסירוגין קריאה בתיאוריה ביקורתית – בפורמט של הרצאות ודיון משותף - וסדרה של סדנאות טכנולוגיות שיאפשרו לסטודנטיות.ים לתרגם תיאוריה וביקורת לניסוי ופרקטיקה. נכיר רעיונות ושיטות של מדע ומידע אזרחי וקהילתי ונבחן פערים אפיסטמולוגיים בין סוגים שונים של מידע – ממסדי, מסחרי, אזרחי, עצמאי. הסדנאות יתמקדו באיסוף וניתוח של מידע עצמאי ואזרחי שאינו תלוי במקורות רשמיים ובטכנולוגיה תאגידית, בצורות שונות של ״האקינג״ טכנו-חברתי, בכלים בקוד פתוח ובשיטות ״עשי זאת בעצמך״.