קורס בחירה: ללמוד מהעיר הערבית:יפו | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה: ללמוד מהעיר הערבית:יפו

קוד
70138
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 11:30 - 13:00

הקורס יתקיים בשיעורים כפולים, משבוע 1 עד שבוע 7.