סמינר- מעשה ידי אדם: פרקים בהיסטוריה אקולוגית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סמינר- מעשה ידי אדם: פרקים בהיסטוריה אקולוגית

קוד
70137
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

מאז למדו בני האדם לעשות שימוש באש ולעצב כלי אבן, דרך המצאת המחרשה והבנייה באבן ועד לשימוש בדחפורים, פצלי שמן והנדסה גנטית, ניתן לקרוא את ההיסטוריה האנושית כתהליך מתמשך ומתגבר של עיצוב כלים במטרה לנצל את הסביבה. תהליך זה שינה אט אט את פני כדור הארץ ואת מכלול האורגניזמים החיים בו, וכיום מתברר כי הוא מוביל למשבר אקולוגי וביולוגי הרסני. הסמינר ידון בהיסטוריה האנושית כהיסטוריה של עיצוב ותכנון סביבתי, יבחן את היחסים הדיאלקטיים המתקיימים בין האדם לטבע ובתפקידה של האדריכלות כאחת הדיסציפלינות המרכזיות באמצעותה מעצב האדם את העולם. הסמינר יכלול קריאה בטקסטים עיוניים ויקיים דיון ביקורתי במושגים דוגמת ביות, קולוניזציה, טבע-פראי, המרחב הכפרי, תיעוש ועיור. 

 

באופן מסורתי, האדריכלות כללה את מלאכות התכנון ואת מלאכות הבנייה. אולם מערכת היחסים בין שתי אלה ותפקידן בתהליכים אדריכליים השתנו לאורך השנים והגדירו בכל פעם מחדש את זהותו של האדריכל, תפקידו, וגופי הידע בהם הוא שולט.