סדנה: חשיבה חומרית (מרוכז) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה: חשיבה חומרית (מרוכז)

קוד
70326
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 7:15 - 7:30

חומר וצורה הינם הביטוי הפיזי של קונספט במרחב. כל חומר אוצר מגוון משמעויות: תרבותיות, קוגנטיביות, חוויתיות, תפקודיות, כמו גם דרכי ייצור, הרכבה והשפעה סביבתית. חשיבה חומרית  (Material Thinking) הינה תהליך מכוון תוצאה לאיתור, פיתוח ובחירת חומרים לפרויקט אדריכלי, בצורה מערכתית, המביאה בחשבון את מגוון המשמעויות הנלוות לחומר. בסדנא נתרגל חשיבה חומרית, נכיר ונלמד חומרים חדשים בעולם האדריכלות, נכיר את המקומות לחפש חומרים חדשים ובמיוחד, להשתמש בחומרים כפרמטר עיצובי משמעותי באדריכלות.