סמינר- הלכה למעשה: לימוד מתהליכי ביצוע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סמינר- הלכה למעשה: לימוד מתהליכי ביצוע

קוד
70128
שעות אקדמיות
30
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00