סטודיו 10- פרויקט גמר בהנחיה אישית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 10- פרויקט גמר בהנחיה אישית

קוד
70655
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 17:00