סטודיו 1 - ניסוי כלים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 1 - ניסוי כלים

קוד
7100
שעות אקדמיות
135
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 17:00

הסמסטר הראשון של לימודי האדריכלות הוא סמסטר מכונן, במהלכו הסטודנטים מפתחים יכולת להתנסח ובונים חשיבה דרך שדה רחב של כלים ומיומנויות, אמנותיים ומקצועיים. סמסטר זה בנוי כרגע ממושך בו הסטודנטים בוחנים את הסביבה ואת עצמם כפעילים מולה. ההישגים הלימודיים אינם בהכרח נמדדים בתוצאה הסופית; שיטת ההוראה שמה דגש על הסתכלות מודעת, עצמאית וספציפית על העולם מבעד מסמכים וכלים ויזואליים בהם ילמדו הסטודנטים להשתמש. המסמך נתפס כבעל ערך וכמטרה בפני עצמה הן כארטיפקט בלתי אמצעי והן ככלי תווך וביקורת. המעבר של מידע מתצורה אחת למדיה או לקנה מידה אחרים מהווה תהליך מפשט וטרנספורמטיבי. בעשייה זו, מתבקשים הסטודנטים לנקוט עמדה ביקורתית, לפרק ולפענח את הסביבה המוכרת, להבין אותה כרצף וכמערכת, ולהגדירה מחדש. כסמסטר ניסיוני, הסטודנטים יחשפו, יתנסו ויפתחו מיומנויות בשדה רחב של כלים ומדיה (בחומר, צילום, וידאו, דו ותלת ממד), תוך הבנת התכלית האיכויות של כל מדיום, פיתוח היכולת לעבוד ולחשוב תוך יצירת מסמכים בעלי תוכן ומשמעות. במהלך הסמסטר יונחו היסודות של השפה האדריכלית; עבודה בהיטלים, חתכים ותכניות, הבנת מלאכת השרטוט לא רק כמיומנות אלא בעיקר כשפה של תיווך וביקורת, הבנת הקשר בין תוכן המסמך ואיכותו, פיתוח סט מסמכים כמכלול בעל משמעות וקוהרנטיות והבנת עבודה בקני המידה השונים.