סטודיו 3 - בלוק | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 3 - בלוק

קוד
7104
שעות אקדמיות
135
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 17:00

במרכזו של סמסטר א' עומד מושג ה'בית' והחקירה הביקורתית של משמעויותיו השונות. דרך סדרה של תרגילים ממוקדים, יעסקו הסטודנטים בניתוח מקרי בוחן מוכרים לאורן של פריזמות שונות: יחס לטופוגרפיה, לנוף, לאקלים ולרחוב, לדפוסי השימוש במרחבים השונים, לתפקודן של מערכות התנועה והקשרים בין החללים השונים, יחסי השכנות, מבנה השלד ותכונות המעטפת, יחסי המידות והפרופורציות וכדומה. את כל אלה ננסה להסביר דרך מודלים אדריכליים אשר התפתחו מאידיאולוגיות אוניברסליות מצד אחד, ומצבים מקומיים וייחודיים מצד שני. הדיון במהלך הסמסטר יערך בעזרת כלים אדריכליים בהם ישתמשו הסטודנטים לצורך תרגום רעיונות לכדי מערכות יחסים מרחביות. מערכות אלה יוגדרו הן בתכונותיהם הפיזיות של המרחבים המתוכננים (על-ידי עיצוב מעטפות, מחיצות, מערכות תנועה ושהייה ותשתיות המבנה) והן בארגון השימוש בהם (אופי הפעולות המתאפשרות בהם, והזמן בו הן מתאפשרות). כפועל יוצא, יגבשו הסטודנטים מודלים אישיים המציעים אופני חשיבה חדשים לסביבות חיים מעודכנות, המגיבים לתמורות חברתיות, טכנולוגיות וכלכליות בהקשר המקומי והגלובאלי.