סטודיו 6/8 - הפעולה האדריכלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 6/8 - הפעולה האדריכלית

קוד
70888
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר קיץ
10:00 - 11:00

קורס זה, המוצע לסטודנטים הלומדים בסמסטר השישי או הסמסטר השמיני (בשנים ג' וד'), כולל קבוצה של "סטודיוים" במסגרתם מוצעים מגוון של אתגרים תכנוניים ועיצוביים הבוחנים את פניה וגבולותיה של הפעולה האדריכלית: מתכנון בקנה מידה אזורי, דרך השכונתי ועד לבנייה של מבנה קטן בגודל סופי, בחינה מחודשת של פרוגרמות מוכרות או פיתוח של חדשות, התמודדות עם טיפולוגיות וטכנולוגיות בנייה חדשות, ותכנון בתנאי קיצון ובאקלים תרבותי מגוון. הסטודיוים מציעים גם מבחר באופני ההוראה והלמידה כאשר חלקים מועברים כסדנה מרוכזת במהלך הקיץ וחלקם במהלך הסמסטר, חלקם בארץ וחלקם בחו"ל. בכל הסטודיוים יושם דגש על פיתוח תהליך עבודה מורכב המתייחס למגוון רחב של משתנים, שיקולים תכנוניים, ותנאי חוסר וודאות. כמו גם על התמקצעות בשימוש בכלי תכנון ועיצוב אדריכליים; על הפנמה של ידע מקצועי חדש; על יישום רעיונות מופשטים בהצעות תכנון קונקרטיות ועל מיומנויות ניהול פרויקט ותהליך יצירתי.