סטודיו 6/8 - הפעולה האדריכלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 6/8 - הפעולה האדריכלית

קוד
70888
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 20:30

קורס זה, המוצע לסטודנטים הלומדים בסמסטר השישי או הסמסטר השמיני (בשנים ג' וד'), כולל קבוצה של "סטודיוים" במסגרתם מוצעים מגוון של אתגרים תכנוניים ועיצוביים הבוחנים את פניה וגבולותיה של הפעולה האדריכלית: מתכנון בקנה מידה עירוני, דרך השכונתי ועד לבנייה של מבנה קטן בגודל סופי, בחינה מחודשת של פרוגרמות מוכרות או פיתוח של חדשות, התמודדות עם טיפולוגיות וטכנולוגיות בנייה חדשות, ותכנון בתנאיי קיצון ובאקלים תרבותי מגוון. הסטודיוים מציעים גם מבחר באופני ההוראה והלמידה, כאשר חלקם מועברים בצורה מרוכזת במהלך הקיץ וחלקם במהלך הסמסטר, חלקם בארץ וחלקם בחו"ל. בכל הסטודיוים יושם דגש על התמקצעות בשימוש בכלי תכנון ועיצוב אדריכליים, על איכות הייצוגים האדריכליים, על פיתוח תהליך עבודה מורכב המתייחס למגוון רחב של משתנים ועל הפנמה של ידע מקצועי חדש. על כל סטודנט הלומד בסמסטר 6 או בסמסטר 8 לבחור אחד מהסטודיוים המוצעים במסגרת הקורס. רשימה של הסטודיוים השונים והסבר מפורט על תוכנם יפורסמו במהלך הסמסטר הראשון, אז גם יפתח תהליך הבחירה.