טכנולוגיית בניה 3: חומרי בניה ושיטות בנייה 2 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגיית בניה 3: חומרי בניה ושיטות בנייה 2

קוד
7133
שעות אקדמיות
67
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

פרט הבניין הינו חלק בלתי נפרד מהקונספט ונובע ישירות ממנו, הוא אינו דבר טכני אשר בא לאחר מחשבה אלא חלק אינטגרלי מתהליך התכנון. הפרטים טומנים בתוכם עולם ומלואו ובכוחן להנכיח בצורה הממזוקקת ביותר את הקונספט האדריכלי ואת היחסים בין חלקי המבנה, החומרים והמערכות השונות המרכים את המבנה. הקורס עוסק בהכרת הרבדים השונים של הבניין ומרכיביו תוך מתן דגש על קנה המידה המפורט והפרטים המרכיבים אותו. כחלק מדיון זה, נדון אודות המערכות הפונקציונאליות של המבנה: בידוד, איטום, שילוב מערכות תומכות, חשיבה אודות מושגים כגון תכנון ירוק ועוד.