סטודיו 4 - בניין מורכב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 4 - בניין מורכב

קוד
7125
שעות אקדמיות
135
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 17:00

בסטודיו 4 יתכננו הסטודנטים פרויקט מבני מורכב בסביבה עירונית צפופה. הסטודיו יאפשר פיתוח של תפיסה מבנית ופרויקט אדריכלי בקונטקסט רבוד תוך שימוש במגוון רחב של מדיומים וכלים אדריכליים בדגש על מודלים תלת ממדיים. הסטודנטים יתמודדו עם קונפליקטים תכנוניים, ויפתחו בניין גדול בקנה מידה מפורט. במרכז הדיון במהלך הסמסטר תעמוד שאלת המורכבות, כשברקע העיסוק במורכבות פרוגרמתית ובעירוב שימושים המלווה את שדה התכנון בעשורים האחרונים. הסטודנטים יידרשו לשאלה: מהו מבנה מורכב בעידן שאחרי ההיברידים הפרוגרמתיים? מכאן נדון בחלופות אקטואליות להיברידים שהחליפו בתורם את האזור הפרוגרמתי (zoning) של המודרניזם. מורכבות סטרוקטורלית ופרוגרמה פתוחה, לצד נקיטת עמדה אחראית על גודלו של מבנה מורכב בסביבה עירונית, יהוו נדבך משמעותי בפיתוח הפרויקט. התכנון בקונטקסט עירוני מחייב התייחסות למציאות הרבודה של אתר נתון, על גווניה ההיסטוריים, הפוליטיים, התרבותיים והמרחביים. סוגיות של צפיפות עירונית, פרצלציה, ובעלויות יידונו ויבחנו כרקע לפיתוח התמה התכנונית. דרך סדרה של מיפויים ממוקדים ייצרו הסטודנטים גוף נתונים ומבני ידע על האתר ויפתחו הלכה למעשה, תמה תכנונית העוסקת במורכבות מבנית. כתוצר סופי, הסטודנטים יפתחו מבנה מורכב תוך הגדרת הפרמטרים לתכנון, התייחסות לפרוגרמה (מוגדרת או פתוחה), סטרוקטורה, מעטפת, ועוד. יושם דגש על ניסוח השקפה ביחס לאתר; תרבותית, פוליטית וחברתית ולמפגש הפיזי בין המבנה והעיר בדגש על מפלסי הקרקע.