תכן מבנים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תכן מבנים

קוד
7300
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

דרישות קדם: ציון עובר במבחן מיון במתמטיקה שייערך במהלך שנה א' או לחילופין השתתפות בסדנת קיץ במתמטיקה וקבלת ציון עובר. 7300 - אינג' רות מלר, עוזרת הוראה: אדר' נעמי לקיביץ הקורס בא לשלב בין הבנה אינטואיטיבית ויכולת ניתוח אנליטית של מערך הכוחות המבני בבניין. בקורס ילמדו מושגי היסוד הקשורים בעבודת המהנדס כגון זרימת עומסים, תנאי שיווי משקל, מהלכי גזירה ומומנטים ויכולת העברה מתכנון אדריכלי לסכמה הנדסית, כל אלו ילמדו תוך כדי הסתכלות וניתוח הנדסי של פרויקטים אדריכליים, מתוך מטרה לקשור בין עיצוב הבניין לבין היתכנותו הפיזית.