טקטוניקה- מבוא לחשיבה מרחבית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טקטוניקה- מבוא לחשיבה מרחבית

קוד
70201
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס חושף מושגי יסוד של חשיבה מרחבית כביטוי של חלל-זמן בארכיטקטורה: - המרחב הקרטזיאני כמודולציה של קנה המידה האנושי. - היסודות הטקטוניים של השפה האדריכלית. - מערכת היחסים בין יציבות-שימוש-יופי. - המתח בין פרקטיקה לתיאוריה כפעולה רציפה ומתמשכת. מהלך הסמסטר ערוך כסדנת עבודה המתמקדת בתרגום מקרי בוחן קלאסיים של הסביבה האנושית באמצעות הטלים ומודלים ומלווה בדיון על תובנות כמחשבה לאחר מעשה.