טכנולוגיית בניה 1: חומרי בנין ושיטות בנייה 1 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגיית בניה 1: חומרי בנין ושיטות בנייה 1

קוד
70204
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הדרך למימוש רעיון אדריכלי עוברת תמיד במציאת פתרון הנדסי-טכנולוגי לשם העמדת המבנה במרחב. לכן מתקיימים יחסים הדוקים בין תהליכי פיתוח טכנולוגיים והנדסיים ובין תהליכי פיתוח של רעיונות אדריכליים. לעיתים, רעיונות אדריכליים מפותחים לאור המצאות טכנולוגיות חדשות ולעיתים רעיונות אדריכליים מייצרים אתגרים המניעים את פיתוחם של טכנולוגיות אלה. הקורס יעסוק במערכת יחסים זו, ומטרתו – יצירת הבנה אינטלקטואלית ואינטואיטיבית של הקשר בין אתגרים אדריכליים ופתרונות טכנולוגיים מתחום הקונסטרוקציה, ויצירת בסיס להשפעת שיקולים קונסטרוקטיביים וטכנולוגיים בגיבוש הרעיונות האדריכליים בהם הם עוסקים בשעורי הסטודיו.