כלים מבוססי מסך 1 - SKILLSHOP | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כלים מבוססי מסך 1 - SKILLSHOP

קוד
70205
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 15:30 - 19:00

הקורס מהווה מבוא לשפה הדיגיטאלית והמשך לקורס 'גאומטריה תיאורית' המתמקד במעבר מכלי שרטוט הידניים לכלי מחשוב והיכרות עם יישומים דיגיטליים מבוססי מסך. כיום, היישומים מבוססי מסך הינם חלק אינטגרלי בפרקטיקה וסביבה עבודה תלת ממדית, המנחילים לרשותנו פוטנציאל בלתי נדלה הן בשימוש השוטף בחיי היום-יום והן בסביבה המקצועית שלנו. במהלך הקורס, הסטודנטים ידרשו לבחור נרטיב גרפי דו ממדי מעולם האמנות העוסק בקומפוזיציות/אובייקטים גרפים, צורות גאומטריות בעלי היטלים ונפחים אשר ילוו את הסטודנטים לאורך הקורס בתהליך ההכרות עם סביבת עבודה הדיגיטאלית. המתודולוגיה תתמקד בשרטוט וקטורי באמצעות יישום מחשב ACAD . במהלך הקורס, הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד עקרוניים כמו עובי הקו CTB, שכבות, BLOCK , קנה מידה, קומפוזיציה בעריכה גרפית LAYOUT והשלכתו הגרפית במסמך הוויזואלי.