טכנולוגיית בניה 2: טכנולוגיות בניה ופרטי בניה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגיית בניה 2: טכנולוגיות בניה ופרטי בניה

קוד
70206
שעות אקדמיות
67
נ"ז
3
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יעסוק ב"מעטפת" הבניין; באותה שכבה המגדירה את "מרחב המגע" שבין הבניין וסביבתו ובתוך כך מגדירה גם את אופיים של החללים משני צדיה: אלה החיצוניים ואלה הפנימיים. הקורס יתמקד בשיקולים העיצוביים, הטכנולוגיים, והתפקודיים של מעטפת הבניין ובמערכות הגומלין הקיימים בין פרמטרים אלה, ובמסגרתו ילמדו אסטרטגיות טכנולוגיות לעיצוב ובנייה של מעטפות, עקרונות התרמו-דינמיקה ותכנון אקלים, טכנולוגיות בניה ותליה של חיפויים, טכנולוגיות זיגוג וכיוצ"ב.