טכנולוגיית בניה 5: מערכות בניין 2 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגיית בניה 5: מערכות בניין 2

קוד
70210
שעות אקדמיות
120
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס מהווה המשך ישיר של סטודיו שנה ב' בו נדרשים הסטודנטים.ות לתכנן מבנה מורכב במגרש ספציפי לפי הגדרות המדמות מצב אמיתי ככל הניתן. מטרת הקורס הינה ללוות את הסטודנטים.ות בשלב התכנון הראשוני במהלכו הם ידרשו להפיק מסמכי עיצוב מפורטים לחלק מהבניין אותו תכננו בסטודיו. תהליך זה מדמה התייעצות עם יועצים.ות שונים.ות ותיאום מערכות תוך התמקמות באינטגרציה של פתרונות תכנוניים, טכנולוגיים והנדסיים. תכני הקורס מחולקים לשלושה חלקים: פיתוח התכנון לכדי סכימה תלת מימדית והשלמת עיצובו המפורט של המבנה, פיתוח חזיתות המבנה ופרטיהם ופיתוח סכמטי של הפתרון ההנדסי למבנה תוך התחשבות בתכנון האדריכלי והתכנותו הפיזית.