גיליון – פרויקט גמר בכתיבה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

גיליון – פרויקט גמר בכתיבה

קוד
24000133
שעות אקדמיות
84
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

 

בפרויקט הגמר בכתיבה, יכתבו הסטודנטיות והסטודנטים ויערכו יחד גיליון נושא של כתב עת ביקורתי על אמנות ויצירה, מתוך התבוננות במחלקות היצירה בבצלאל.

בשיתוף פעולה עם מחלקות היצירה  בבצלאל – ובהן המחלקה לצילום והמחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית – יבחרו משתתפות הפרויקט ומשתתפיו סוגיה שמרתקת אותם ויתמקדו בה. יחד ילמדו את הנושא כפי שהוא בא לידי ביטוי בעבודות הסטודנטים במחלקות היצירה, ידונו בו, ויכתבו עליו במגוון סוגות של כתיבה על אמנות: רשימות ביקורת, רשימות דיוקן, רשימה על תופעה בשדה היצירה בבצלאל ומחוצה לה, מסה או מאמר תיאורטי, ראיון עם יוצרים, מסה ויזואלית.

הפרויקט הוא סמסטר של עבודה אינטנסיבית ואינטימית על גיליון אחד של "גיליון" – עם ישיבות מערכת, יציאה לשטח, ביקור במחלקות, שיחות עם יוצרות ויוצרים, והרבה כתיבה ועריכה. פרויקט הגמר "גיליון" הוא הזדמנות – הלכה למעשה – להתנסות בכתיבה ובעריכה של כתב עת ביקורתי על אמנות ותרבות, ובכלל זה התנסות בפרסום, ובשיחה שמתגלגלת בעקבותיו.

ה"גיליון" יעלה לאוויר בשבוע שאחרי פתיחת תערוכת הגמר.