מבוא לאמנות ואוצרות עכשווית א' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לאמנות ואוצרות עכשווית א'

קוד
24000122
שעות אקדמיות
28
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 11:30 - 13:00

הקורס ״מבוא לאמנות ולאוצרות עכשווית״ מבקש לבחון את מהלכי העשורים האחרונים באמנות באמצעות התבוננות על שלוש זירות השלובות זו בזו: המעשה האמנותי, הפרקטיקה האוצרותית והשאלות התיאורטיות שעומדות בבסיסן. אמנות עכשווית אינה עוקבות אחר מהלך קווי כפי שנהוג בדפי ההיסטוריה. התיאורטיקנית סווטלנה בוים, למשל, קוראת לאמץ לחשיבה שלנו על אמנות עכשווית, לא את מסלולו של החייל במשחק השח מט אלא של הסוס שמתקדם ישר ואז נע הצידה. התקדמות בזיג זג מפנה את תשומת הלב לא רק לדרך הראשית אלא גם לתעלות שבצידיה. ה אוצרות עוקבת אחר מסלוליה של האמנות העכשווית ומכאן שהאוצרים והאוצרות נדרשו לחשוב על הפרקטיקה מחדש וגם להקנות לה תצורות שונות. האוצרות שנולדה מ״דאגה״ לחפצים – מהפועל הלטיני curare – התמירה והרחיבה את ״עשיית התערוכות״ למקצוע החובק תיאוריה ופרקטיקה. בתקופתינו, היא נעה בין חללים מוזיאליים לבין מרחבים ציבוריים, ועברה  מהתבוננות מהצד אל חווייה אקטיבית, השתתפותית.

 

במבוא לאמנות ולאוצרות עכשווית נדון בכל אלה דרך סוגיות מרכזיות: זהות, מגדר, תפיסות של גוף וגוף בחלל – בפרפורמנס, אמנות השתתפותית, אמנות פמיניסטית עכשווית, שחורות, תפיסת הדרום הגלובלית, השינוי במעמד האובייקט ויחסנו לסביבה – הטבעית, הפנימית והווירטואלית. המעקב אחר השתנותם של מושגים בסיסיים בשיח האמנותי והאוצרותי יאפשר מבט פנורמי על שדה האמנות שבתוכו אנו פועלים.