מתולדות האמנות לביקורת התרבות החזותית – בין מושאי מחקר לשיטות מחקר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מתולדות האמנות לביקורת התרבות החזותית – בין מושאי מחקר לשיטות מחקר

קוד
24000057
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 15:30 - 17:00

היסטוריון האמנות ה"מודרניסט" ידע את גבולות השדה שעליו הופקד, כשם שהיה אמון על הכלים המתודולוגיים שניתנו בידיו. תחומי התוכן הרלוונטיים לו התקיימו בגזרות המוגדרות היטב של הציור-פיסול-אדריכלות והנחת היסוד המוצקה היתה שתפקידו של המחקר הוא להגיע לזיקוק האמת ההיסטורית שאין בלתה. ברב המחלקות לתולדות האמנות (בוודאי בישראל) לא העזו במשך שנים לעזוב את גבולותיה של "תרבות המערב", וגם כשעשו זאת, השיח המשיך להיות "מערבי" במהותו.

מן הידועות, שבעשורים האחרונים נפרצו הגבולות, הן ככל שהדבר נוגע בשדה המחקר הן ככל שהוא נוגע בתפקידו של המחקר ובמתודולוגיות המחקר. השיח ה"פוסטמודרניסטי", שהלך ונפתח לסוגיות רב-תחומיות ובינתחומיות, החל לכרוך תחת מטריית העל של "התרבות החזותית" את המדיה המסורתיים של האמנות ה"גבוהה" ומדיה שונים של תרבות פופולרית (למן הקולנוע והקומיקס, עבור באופנה ועיצוב תעשייתי וכלה בגרפיטי, שערי מגזינים, ממשקים אינטראקטיביים ורשתות חברתיות). בהכרח, המחקר המתהווה בשדה החדש החל להידרש לסוגיות הנוגעות במתודולוגיות היאות לו ובבסיסים התיאורטיים שעליהם הוא אמור להישען, כמו גם בשאלות שאותן עליו לשאול ובאופציית קיומן של פרשנויות שונות שהן פועל יוצא של תצורות שיח ווקהילות פרשניות מגוונות. וכך, בעוד שלעתים נדמה כי הדיסציפלינה המסורתית של תולדות האמנות פושטת את הרגל, עולות ופורחות אופציות מחקר/ כתיבה חלופיות, הממירות מערכת קודים (שלא לומר, חוקים) אחת באחרת ומערערות זו על הלגיטימיות והרלוונטיות של זו.

 

קורס זה יבקש להציע אופציות שונות לקריאה של הדימוי החזותי (באשר הוא) לאורן של מתודולוגיות מגוונות. המקרים המרתקים הם אלו שמייצרים הצרחה (או שילוב) בין מושאי המחקר לבין תחומי דעת, דרכי התבוננות ודיסציפלינות שונים (למשל, שימוש בכלים של מדעי החברה, ובעיקר תקשורת וסוציולוגיה, לצורך ניתוח יצירות אמנות ו/או שימוש במתודולוגיה המסורתית [לא מלה גסה!] של תולדות האמנות לצורך ניתוח דימויים פופולריים, שלא לדבר על תוצרים דיגיטליים דוגמת NFT ואפליקציית DALL-E 2).