סוגיות במוזיאולוגיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סוגיות במוזיאולוגיה

קוד
2000007
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 15:30

מוזיאולוגיה היא תחום דעת חדש באופן יחסי העוסק בחקר המוזיאון על היבטיו השונים. מה הוא מוזיאון? מה היא מוזיאולוגיה? מה המשותף למוזיאונים השונים ובמה מתייחד מוזיאון האמנות מן המוזיאונים למדע, לטבע, להיסטוריה, לאתנוגרפיה וכו'? הקורס מתמקד בפרספקטיבות השונות של חקר המוזיאונים והפרקטיקה המוזיאלית, תוך הצגת מקרי בוחן של נושאים המעסיקים הן את הממסד המוזיאוני והן את המחקר האקדמי. דגש יושם בארבעה היבטים מרכזיים: האוסף, החלל, התצוגה והמבקרים, על יחסי הגומלין ביניהם ועל השתנותם ברוח הזמן. הסוגיות שידונו יוצגו הן בחיתוך היסטורי והן בחיתוך תכני וגיאוגרפי. תדון ההגדרה המשתנה של המושג מוזיאון, אוספים, מיון, טקסונומיה וייצוג. מושגי היסוד אותנטיות, מקור (provenance) ו"קאנון" ידונו בפירוט רב כמו גם מקומה של התערוכה – בין קבוע לארעי, בין דידקטיקה לפופוליזם, והתפתחות אדריכלות המוזיאונים ממקדש ל"קליפה ריקה." דגש מיוחד יושם על ה"מוזיאולוגיה החדשה", תהליכי הדמוקרטיזציה של המוזיאונים וחווית המבקר.