להחזיר את הטבע לעיר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

להחזיר את הטבע לעיר

קוד
5001054
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

מחקר ותצפיות שיערכו הסטודנטים בסביבה הבנויה יהוו את נקדות ההזנק עבור פיתוח וייצור מוצרים שידעו לספק מענה לפעולות ההתערבות לטובת הטבע העירוני. נחקור את חומרי הקרמיקה והזכוכית כחומרים המסוגלים לתת מענה לסוגיות האקולוגיות. במקומות בהם הטבע נדחק בפני הבטון, נעבוד כדי להבטיח תנאי מחייה עבור אורגניזמים שונים באמצעות חשיבה מערכתית ושימוש בחומרים ברי קיימא- חומרי הקרמיקה והזכוכית- שיעזרו לכונן מערכות אקולוגיות זעירות.

 

במהלך העיסוק בטבע העירוני הסטודנטים יכירו מודלים תכנוניים מערכתיים השאולים מתחום האקולוגיה. במקביל, הם יחקרו את התנאים הדרושים לביסוס ולתחזוקה של מערכות אקולוגיות זעירות. תובנות אלו ישמשו לטובת פיתוח מעשי של הפרויקטים ולטובת בחירת מרחב ההתערבות. לאחר מכן, הסטודנטים יבצעו את המוצרים שתכננו בטכניקות המקובלות בתעשיית הקרמיקה והזכוכית. כל סטודנט יבחר את האורגניזם שבו ירצה להתמקד ויתכנן עבורו סביבת מחיה מקיימת.