מחוץ לבועה. נפוח זכוכית - לא מה שחשבתם | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מחוץ לבועה. נפוח זכוכית - לא מה שחשבתם

קוד
5001087
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

מתחלת דרכינו בבצלאל אנו לומדים את הטכניקה ה'נכונה' ומה 'מותר' ומה 'אסור' בעבודה עם זכוכית. לפעמים טכניקה מגבילה וממשטרת את היצירתיות. במהלך הקורס אנו נמתח את הגבולות היכולת של הזכוכית ואת גבולות היכולת של האמן כדי להגיע לתוצאות בלתי צפויות. היופי במסע ללא נודע שכל פעם נתגלים דברים חדשים. העקר לא לפחד ולנסות דברים חדשים. בקורס הזה מותר הכל