סדנת מחקר חומר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת מחקר חומר

קוד
5002066
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
שני
בשעה 9:30 - 12:30

קורס מחקר מהווה ציר מרכזי בתכנית הלימודים המחלקתית.

בסדנת מחקר החומרית תיאורטית נערוך מחקרים חומריים הנובעים מתוך תחומי העניין האישיים שלנו.

נלמד שיטות לחקור את החומר ולערוך את תוצאות המחקר כנגיש לקוראים המשתמשים בו. מטרת הקורס היא להעמיק את נקודות המוצא החומרית והתיאורטית שלנו בעיסוק ויצירה בחומר הקרמי. 

הקורס מתקיים במקביל להוראת התפיסות התיאורטיות והוראת שיטות מחקר כחלק מלימודיי היסטוריה ותיאוריה.

בקורס נדרש להגיש מסמך מחקרי מסכם הכולל את מהלך המחקר, רקע היסטורי, תרבותי ורעיוני למחקר והמסקנות ממנו. הקורס מניח תשתית לימודית נצברת על בסיסה עובדות/ים הסטודנטיות/ים בקורסים  לאורך שנים ב' וג' ובפרויקט הגמר.

כל המחקרים נאגרים בארכיון המחלקה העומד לרשות הסטודנטיות/ים הלומדים בה.