קורס פיסול בזכוכית רכה במבער | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס פיסול בזכוכית רכה במבער

קוד
5002059
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יתמקד בפיסול במבער(פיסול פיגורטיבי,עשיית מוריני ועוד)  תוך שילוב  עם טכניקת pate de verre eggshell.